آدیلار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران adilar.com
میانگین حقوق ماهانه
2.8 میلیون
2.3

تجربه کاری در شرکت آدیلار: آدیلار به شما دروغ میگوید، و مدیر آن در جابگای تجربیات فیک مینویسد!

24 روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

باعث تاسف است که مدیریت آدیلار به جای اینکه اشتباهات خود را جبران کند و از تکرار آنها بپرهیزد با ثبت تجربیات تقلبی و مثبت!!! (مانند تجربه دپارتمان هوش مصنوعی که دیدم) سعی در تطهیر خود دارد!
خنده دار اینکه در تجربیاتی هم که مدیر این شرکت جای کارمندان خود ثبت میکند مدام تعریف و تمجید خودش را مینویسد :))
بنده با این مجموعه کار کردم. قدرت مدیریت آدیلار در دروغ گفتن قوی است و همین!!!!
اصلا آن را به کسی پیشنهاد نمیکنم.

پیشنهاد به دوست:
خیر