پیشتازان سفر آسمان پاژ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت مشهد [email protected]
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
3

تجربه کاری در شرکت پیشتازان سفر آسمان پاژ: برنامه نویسی

22 روز پیش
برنامه نویس
پروژه ای
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 2.60 در جابگای ثبت کرده است.

شرکت خوبی هست و محیط خوبی داره نکات منفی
بد قول
پیشنهاد به دوست:
خیر