فالنیک (ایران اچ پی)

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 6 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران falnic.com
میانگین حقوق ماهانه
6.1 میلیون
3.1

تجربه کاری در شرکت فالنیک (ایران اچ پی): شرکت فالنیک جزئی از هویتم شده

1 ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.40 در جابگای ثبت کرده است.

برای من خیلی تجربه های خوبی داشته که باعث رشدم شده

فرد اگه متعهد و مسئولیت پذیر باشه حتما دیده میشه و پیشرفت میکنه 

کار چالش داره که باعث میشه از دچار یکنواختی نشی و درس بگیری 

پیشنهاد به دوست:
بله
تاریخ شروع به فعالیت فروردین 1392