امن گستران فرزان یزد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
1

تجربه کاری در شرکت امن گستران فرزان یزد: کارشناس فنی

1 ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

واریز حقوق و حساب کتاب داغون

قول و قرار وعده پوچ فراوان

هیچوقت بدون قرار داد کار نکنید 

خارج از تایم شرکت کار نکنید

بابت کار کردن و ساعت کاری و مامورین تاییدیه با مهر و امضا بگیرید وگرنه حقوق و زحمتاتون رفته( ماهانه یا هفتگی)


نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
بد قول بی نظمی کاری مدیریت بی ثبات مشکلات مالی شرکت مدیریت ضعیف عدم توازن کار و زندگی عدم پرداخت به موقع حقوق شرکت کوچک
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1397
تاریخ پایان فعالیت تیر 1398