توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 7 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
2.9 میلیون
1.7

تجربه کاری در شرکت توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا: فضای مسوم کاری

21 روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

فضا مسمومه. فضا خشکه. خفه ست. میرن زیرآب میزنن یه سری ها که اسم خودشون رو گذاشتن سرپرست. حقوق حداقلی میدن کار حداکثری میخان. تو سر رزومه شما میزنن و کار خودشون رو بزرگ  جلوه میدن. سیستم مدیریت اونجا ناکارآمد و قدیمیه. 

نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
حقوق ناکافی پایه حقوق کم مدیریت ضعیف مدیریت بی ثبات عدم توازن کار و زندگی کنترل برنامه نویس ها با دوربین
پیشنهاد به دوست:
خیر