تدبیر پرداز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 26 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران WWW.ETADBIR.COM
میانگین حقوق ماهانه
12.3 میلیون
3.3

تجربه کاری در شرکت تدبیر پرداز: شرح تجربه کاری

18 روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 3.40 در جابگای ثبت کرده است.

با سلام

حقوق و مزایای شرکت خوب می باشد

تعامل درون تیمی مناسب می باشد

تعاملات بین تیم و فرایندها نیازمند بازنگری و بهبود دارد

حجم کارها زیاد می باشد.نکات مثبت
تیم حرفه ای
پیشنهاد به دوست:
بله
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1399
تاریخ پایان فعالیت تیر 1400