مکتب شریف

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران maktabsharif.ir
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه کاری در شرکت مکتب شریف: کاروندی که با ورود به مکتب کاملا بی انگیزه شد

15 روز پیش
تخصص مخفی
کارآموزی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

باوجود اینکه با آمادگی کامل وارد دوره شدم متوجه شدم امکان ثبت نام برای همه، حتی افراد ضعیف وجود داره و آزمون های ورودی نمایشی بود! (به خاطر منافع مالی که هدف اصلی این مجموعه هست)

آموزش ضعیف، مشکل اخلاقی مجموعه، قرارداد یک طرفه و ترساندن کاروند در طول دوره، محیط تنش زا و تحت فشاری رو ایجاد میکنند که اگه کسی اعتراض بکنه برچسب بی تعهدی و کمکاری رو بهش نسبت میدند. با موجود مبالغ سنگینی که دریافت میکنند خدمات ضعیف با چاشنی بی احترامی ارائه میدند و حتی ذره ای برای رضایت کاروند و بهبود خدماتشون تلاش نمیکنند.


نکات منفی
بد قول جلسات بی نتیجه مدیریت ضعیف بی نظمی کاری عدم کنترل اعصاب هدر دادن منابع
پیشنهاد به دوست:
خیر