توسعه راهکارهای فنی دانا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تولید و صنایع تهران tarfandco.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه کاری در شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا: یک تجربه تلخ

15 روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

مدیریت بسیار ضعیف. در این شرکت سمت افراد اصلا مشخص نبود، در نتیجه دخالت در کارها اتفاق می افتاد. کارهای شرکت بسیار زیاد بود و مدیرعامل حاضر به استخدام نفرات بیشتر نبود. حقوق ها عقب می افتاد. به طور کلی مدیرعامل دنبال کسی بود که حجم کار شدیدی انجام دهد ولی تا جای ممکن پولی ندهد یا پول کمی بدهد. مهارت های ارتباطی مدیرعامل بسیار ضعیف بود و بیشتر خودش را به بی اطلاعی میزد. جوری رفتار میکرد که درنهایت افراد خودشون از شرکت بروند.

پیشنهاد به دوست:
خیر