ایران بیزینس تایم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران www.iranbusinesstime.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
1.2

تجربه کاری در شرکت ایران بیزینس تایم: عدم پرداخت حقوق به پرسنل

1 سال پیش
مترجم
Freelance
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.20 در جابگای ثبت کرده است.

شرکت Iran Business Time یا Iran Travel Guide فقط کار می کشند و حقوق ندارند که بدهند. به من معادل ۵ میلیون تومان یا ۵ هفته بدهکار هستند. کارمندان بیش از سه ماه حقوق نگرفتند. کارمندان که مجموعه را ترک کرده اند نیز دریافتی نداشتند. بدحساب هستند. فقط کار می خواهند و سخت می گیرند. تعادل کاری وجود ندارند. 

نکات مثبت
تیم صمیمی
نکات منفی
بد قول عدم امنیت شغلی بیمه نکردن عدم دریافت پاداش عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلات مالی شرکت مدیریت ضعیف
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت اسفند 1398
تاریخ پایان فعالیت اسفند 1398