کارناوال

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
رسانه و انتشارات تهران karnaval.ir
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
1.9

تجربه کاری در شرکت کارناوال: شرکت کارناوال زیر قرارداد بستن شانه خالی میکنه که تعهداتش را انجام ندهد

1 سال پیش
طراح محصول
پاره وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

در مصاحبه در مورد روزهای کاری و مبلغ توافقی کردیم و بعد از اینکه من وارد آن شرکت شدم، بعد از یک هفته شخص دیگری با من صحبت کرد و نظر خود را در مورد روزهای کاری بیشتر کرد و علنا مبلغ هیچ افزایشی نداشت. همچنین قرار بود که یک ماه به صورت آزمایشی در این شرکت باشم و بعد از آن قرارداد بین ما بسته شود. بعد از یک ماه قرار به همکاری شد و من هرچه پیگیر قرارداد می‌شدم به بهانه‌های مختلف به وقت دیگر موکول میشد. بعد از حدود سه ماه به ناگهان به من گفته شد که از فردا نیا و ما دیگر کارهایمان در این زمینه به اتمام رسیده است. به هر حال من از آن شرکت بیرون آمدم. بعد از یک هفته مجددا به من تماس گرفتند و خواستند به صورت دورکاری برایشان کار کنم و من تعجب زده از اینکه چرا به من گفتند نیا و اینگونه مجددا از من کار میخواهند.

این شرکت از زیر قرارداد بستن شانه خالی میکنه که تعهداتش را انجام ندهد. من را بیمه نکردند. حقوقم را کامل ندادند. به ناگهان و یک شبه از من خواستند انجا را ترک کنم. همچنین به استناد به اینکه قرارداد نداشتی سنوات و عیدی من را ندادند. لطفا کسی این اشتباه را نکنید و در این شرکت کار نکنید. اینجا هیچ احترامی برای نیروی خود قایل نیستند. من ۳ ماه از عمرم را هدر داد. ضمن اینکه این اتفاق برای یکی از همکاران دیگر که 9 ماه انجا بوده است اتفاق افتاده است و کار همیشگیشان است

نکات منفی
حقوق ناکافی بد قول عدم امنیت شغلی بیمه نکردن عدم پرداخت به موقع حقوق مدیریت بی ثبات بی نظمی کاری هدر دادن منابع عدم دریافت پاداش
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت خرداد 1398
تاریخ پایان فعالیت شهریور 1398