تاریانا

سال تاسیس 2011 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان tarianagroup.ir
میانگین حقوق ماهانه
1.3 میلیون
2.3

تجربه کاری در شرکت تاریانا: کارمند و برنامه نویس

1 سال پیش
کارمند
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

-

نکات مثبت
اصلا ندارد
نکات منفی
حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی بی نظمی کاری مدیریت ضعیف مدیریت بی ثبات
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1397
تاریخ پایان فعالیت امرداد 1398