راهکار سرزمین هوشمند

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران sls.ir
میانگین حقوق ماهانه
5.4 میلیون
3.8

تجربه کاری در شرکت راهکار سرزمین هوشمند: پله ای از مسیر شغلی که باید تجربه شود...

1 سال پیش
تخصص مخفی
پاره وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 3.80 در جابگای ثبت کرده است.

نکات مثبت:
تیم با این که شرکت بزرگ هست اما صمیمت زیاد هست

مدیریت شخص بسیار درستی هست و هوای کارکنان رو داره


نکات منفی:

هرج و مرج کاری و آشفتگی و فشار روانی
پروژه ها گاهی اوقات منتشر نمیشوند و کار کارکنان دیده نشده باقی میماند
منافع بیزنسی باعث میشود گاهی اوقات بجای کار فنی قوی کار تکراری انجام بدیم

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه بیمه شرکت بزرگ حقوق خوب تیم صمیمی خوراکی رایگان
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم کنترل اعصاب بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
بله